Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 23,33 Kostnad totalt: 140382
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: