Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävarån Kdos, 24KDOS714237-170875 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 141,85 Kostnad totalt: 185525
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: