Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-22 Stoppdatum 2016-11-22
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 42401
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: