Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-30 Stoppdatum 2016-11-30
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 5332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: