Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Danasjö, 635292 131785 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-17 Stoppdatum 2016-11-17
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 7715
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: