Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-13 Stoppdatum 2016-11-13
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4905
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: