Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-05 Stoppdatum 2016-11-05
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 11077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: