Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-30 Stoppdatum 2016-03-30
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3082
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: