Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-06 Stoppdatum 2016-11-06
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3124
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: