Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-29 Stoppdatum 2016-10-29
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 5077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: