Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-29 Stoppdatum 2016-10-29
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 7680
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: