Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-27 Stoppdatum 2016-10-27
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 5103
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: