Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-30 Stoppdatum 2016-10-30
Mängd (ton): 4,25 Kostnad totalt: 10674
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: