Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-28 Stoppdatum 2016-10-28
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: