Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019010, 06VAT019010 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-03 Stoppdatum 2016-09-03
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3050
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: