Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT018022, 06VAT018022 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-05 Stoppdatum 2016-09-05
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6101
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: