Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024089, 06VAT024089 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-20 Stoppdatum 2016-08-20
Mängd (ton): 27,95 Kostnad totalt: 44489
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: