Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029027, 06VAT029027 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-01 Stoppdatum 2016-09-01
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7874
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: