Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT033001, 06VAT033001 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-22 Stoppdatum 2016-08-22
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 11158
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: