Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT050006, 06VAT050006 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-04 Stoppdatum 2016-10-04
Mängd (ton): 20,07 Kostnad totalt: 31415
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: