Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051015, 06VAT051015 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-02 Stoppdatum 2016-10-02
Mängd (ton): 21,06 Kostnad totalt: 32955
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: