Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT052003, 06VAT052003 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-02 Stoppdatum 2016-10-02
Mängd (ton): 20,02 Kostnad totalt: 31338
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: