Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-30 Stoppdatum 2016-03-30
Mängd (ton): 14,80 Kostnad totalt: 23561
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: