Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hökasjön, 098479 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-17 Stoppdatum 2016-11-17
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6358
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: