Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-26 Stoppdatum 2016-08-26
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6423
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: