Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärven, 101207 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-27 Stoppdatum 2016-08-27
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 15748
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: