Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Larsbosjön, 101018 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-31 Stoppdatum 2016-03-31
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4700
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: