Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-29 Stoppdatum 2016-11-29
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3452
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: