Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-29 Stoppdatum 2016-08-29
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1544
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: