Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-30 Stoppdatum 2016-03-30
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6266
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: