Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Soten, 101053 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-24 Stoppdatum 2016-08-24
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3133
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: