Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-21 Stoppdatum 2016-08-21
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 7911
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: