Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön Lilla, 101176 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-25 Stoppdatum 2016-08-25
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3133
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: