Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Äspegöl, 098699 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-14 Stoppdatum 2016-11-14
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1527
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: