Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059018, 06VAT059018 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-06 Stoppdatum 2016-11-06
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4734
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: