Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059020, 06VAT059020 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-07 Stoppdatum 2016-11-07
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3054
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: