Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059087, 06VAT059087 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-05 Stoppdatum 2016-11-05
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3054
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: