Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060033, 06VAT060033 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-11 Stoppdatum 2016-11-11
Mängd (ton): 13,97 Kostnad totalt: 21686
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: