Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060062, 06VAT060062 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-09 Stoppdatum 2016-11-09
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 21762
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: