Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060078, 06VAT060078 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-07 Stoppdatum 2016-11-07
Mängd (ton): 10,90 Kostnad totalt: 16921
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: