Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT066001, 06VAT066001 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-12 Stoppdatum 2016-12-12
Mängd (ton): 10,22 Kostnad totalt: 16419
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: