Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077033, 06VAT077033 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-01 Stoppdatum 2016-11-01
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 31002
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: