Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096042, 06VAT096042 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-20 Stoppdatum 2016-04-20
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3464
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: