Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101072, 06VAT101072 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-13 Stoppdatum 2016-11-13
Mängd (ton): 19,48 Kostnad totalt: 30238
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: