Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180053, 06VAT180053 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-21 Stoppdatum 2016-11-21
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3338
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: