Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017022, 06VAT017022 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-02 Stoppdatum 2016-09-02
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 10905
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: