Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017070, 06VAT017070 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-04 Stoppdatum 2016-09-04
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1525
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: