Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT018009, 06VAT018009 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-06 Stoppdatum 2016-09-06
Mängd (ton): 4,13 Kostnad totalt: 6406
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: