Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-05 Stoppdatum 2016-09-05
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 10606
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: