Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bullerbäcken, V33_3 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-07 Stoppdatum 2016-09-07
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 27571
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: